x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hakea annettuun aiheeseen liittyvää tieteellistä ja muuta tietoa ja käyttää erilaisia tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti
- osaa kirjoittaa asiantuntijatekstiä, jossa käsitellään yhteisön merkitystä yksilön terveydelle eri yhteyksissä
- osaa lähdeviitteiden ja muiden tarvittavien keinojen avulla erottaa omassa ja muiden tekstissä sen, mitkä ovat kirjoittajan omia ajatuksia, mitkä taas lähteistä saatuja
- osaa kuvata terveyttä/sairautta yhteisön tuottamana ominaisuutena ja pohtia tämän lähestymistavan seurauksia terveysongelmien käsittelylle
- kykenee työskentelemään ryhmässä, jonka tavoitteena on luoda asiantuntijoiden käyttöön soveltuvaa tietoa
- osaa laatia työskentelyaikataulun yhdessä ryhmänsä kanssa niin, että työ valmistuu sovitussa ajassa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliassistentti Sari Fröjd, Vastaava opettaja

Opetus

22.9.2014 – 19.12.2014
Ryhmätyöskentely

Lisätiedot

HUOM: Moodle avataan ma 22.9. 2014, esseeaiheet ja ryhmät varmistuvat pe 3.10 mennessä


Vko 41-44 opiskelijat valmistelevat esseitään
Vko 44 opiskelijat palauttavat esseet verkkoalustalle pe 31.10. mennessä
Vko 46 opiskelijat palauttavat tiivistelmät esseistä 1-4 (ma 10.11. mennessä)
Vko 47 opiskelijat palauttavat tiivistelmät esseistä 5-7 (ma 17.11. mennessä)
Vko 48 opiskelijat palauttavat tiivistelmät esseistä 8-10 (ma 24.11. mennessä)
Vko 51 opettajat arvioivat esseet ja tiivistelmät 15.12. mennessä

HUOM: Kansanterveystieteen tutkinto-opiskelijoilla tämän jakson yhteyteen kuuluu tiedonhankintataitojen opiskelu. Katso opetusohjelman kohdasta Tiedonhankintataidot.