x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP4 Väestön terveys 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön terveyden ja sairauden keskeiset mittarit ja osaa tulkita näillä mittareilla ilmoitettuja tietoja
- tuntee tärkeimmät tietolähteet ja tietää kuinka kuvailevaa kansanterveydellistä tietoa tuotetaan
- tuntee keskeiset terveyteen vaikuttavat tekijät
- tuntee keskeisten kansantautien yleisyyden ja niiden esiintymisen eri väestöryhmissä
- osaa kuvata väestön terveyttä ja sen muutostrendejä globaalilla tasolla

Yleiskuvaus

Sisältö:

- väestön terveyden kuvaaminen (esim. väestön terveyden ulottuvuudet ja arviointi: mittarit, esiintyvyyssuureet, tietolähteet)

- kansanterveyteen vaikuttavat tekijät yksilö-, väestö- ja yhteiskuntatasolla

- väestön terveys Suomessa (esim. keskeisimmät kansantaudit, eri väestöryhmien terveys, kansanterveyden muutostrendit)

- terveys ja sairaus eri maissa: globaali näkökulma väestön terveyteen

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopistonlehtori Susanna Lehtinen-Jacks, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2014 – 24.10.2014
Luento-opetus 18 tuntia
Luento-opetus (T-rakennus luentosali)
Ti 9.9.2014 klo 14.15-15.45
To 11.9.2014 klo 9.15-10.45
Ti 16.9.2014 klo 14.15-15.45
To 18.9.2014 klo 9.15-10.45
Ti 23.9.2014 klo 14.15-15.45
To 25.9.2014 klo 9.15-10.45
Ti 30.9.2014 klo 14.15-15.45
To 2.10.2014 klo 9.15-10.45
Ti 7.10.2014 klo 14.30-16.00
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Päiväryhmä 1 (Maija Jäntti)
To 25.9.2014 klo 12.15-13.45, Rh1
To 25.9.2014 klo 14.15-16.30, Mikroluokka
Ti 30.9.2014 klo 12.15-13.45, Rh1
Päiväryhmä 2 (Pauliina Husu)
To 2.10.2014 klo 12.15-13.45, Rh 1
To 2.10.2014 klo 14.15-16.30, mikroluokka
Ti 7.10.2014 klo 12.15-13.45, Rh 1
Päiväryhmä 3 (varalla)
To 2.10.2014 klo 12.15-13.45, Rh 2
To 2.10.2014 klo 14.15-16.30, mikroluokka
Ti 7.10.2014 klo 12.15-13.45, Rh 2
Kirjatentti 4 tuntia
Kurssitentit 1 ja 2
Ti 14.10.2014 klo 16.30-19.30, T-rakennus, luentosali
To 23.10.2014 klo 16.30-19.30, Ylähylly

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit