x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveyden ja terveyden edistämisen peruskäsitteet
- ymmärtää kansanterveyteen vaikuttavat keskeiset tekijät

Yleiskuvaus

Sisältö:
- kansanterveystieteen peruskäsitteet ja historiallinen kehitys
- keskeiset kansanterveyteen vaikuttavat tekijät yhteiskunnan eri tasoilla
- väestöryhmien väliset terveyserot
- kansanterveystieteen keskeiset tutkimusaiheet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

professori Arja Rimpelä, Vastaava opettaja

Opetus

15.9.2014 – 24.11.2014
Luento-opetus
Luennot T-rakennus, luentosali (muutokset mahdollisia)
Ma 15.9.2014 klo 16.30-19.00
Ma 22.9.2014 klo 16.30-19.00
Ma 29.9.2014 klo 16.30-19.00
Ma 6.10.2014 klo 16.30-19.00
Ma 13.10.2014 klo 16.30-19.00
Kirjatentti
Tentit T-rak, luentosali (muutokset mahdollisia)
Ma 20.10.2014 klo 16.30-18.30
Ma 24.11.2014 klo 16.30-18.30
To 22.1.2015 klo 12.00-16.00, Yleinen tentti (ilm Nettiopsun kautta)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Ståhl T, Rimpelä A (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Sivut 1-32. Myös Internet-versiona.

Kauhanen J ym. 2013. Kansanterveystiede 4., uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut 33-123.

Keleher H & MacDougal. 3.ed. 2011. Understanding health. A determinants approach. Oxford University Press. Sivut 33-44, 125-140, 157-169.