x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRA2 Menetelmät ja sovellukset: Lukijatutkimus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson yhteisten osaamistavoitteiden ohella kurssin tarkemmat osaamistavoitteet ovat seuraavat:

Opiskelija ymmärtää lukemisen ja lukijuuden teorian kirjallisuustieteellisiä soveltamismahdollisuuksia kirjallisten sekä muiden kulttuuristen tekstien analyysiin. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ajantasaista Teoreettista ja analyyttistä välineistöä eri teksteihin. Opiskelija osaa arvioida tutkimusmenetelmien soveltuvuutta erilaisiin tutkimuskysymyksiin ja pystyy muokkaamaan niitä perustellusti.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään monipuolisesti ja kattavasti lukijoita, lukemista ja lukijuutta aina reader-response -teorioista ja intertekstuaalisuuden tarkastelusta nykypäivän faniyhteisöihin. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa tekijän, tekstin ja lukijan väliset suhteet, aktiivinen (sekä vuorovaikutteinen) ja passiivinen lukijuus sekä tulkintaan ja lukijapositioihin liittyvät suhteet ja teoriat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Samuli Björninen, Vastaava opettaja
Liisa Ahlava, Vastaava opettaja
liisa.ahlava[ät]tuni.fi
Hanna-Riikka Roine, Vastaava opettaja
hanna.roine[ät]tuni.fi

Opetus

7.1.2015 – 4.3.2015
Luento-opetus
Ke 7.1.2015 - 4.3.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni B3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Arviointimenetelmänä käytetään osallistumisaktiivisuutta ja oppimispäiväkirjaa.

Oppimateriaalit

Calvino, Italo: Jos talviyönä matkamies (Se una notte d’inverno un viaggiatore, 1979.) LUETAAN ENNEN KURSSIN ALKUA

Muita tekstejä kurssin alussa sovitusti.