x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää käsitteiden ja teorian välisen suhteen. Opiskelija osaa määritellä teorian merkityksen perhehoitotieteessä. Opiskelija osaa kuvata teorian kehittämisen menetelmät perhehoitotieteessä pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa perhehoitotieteellisen teorian arvioinnin kriteerit ja osaa hyödyntää niitä teorian arvioinnissa. Opiskelija osaa hyödyntää perhehoitotieteellisiä teorioita hoitotyössä, sen johtamisessa ja koulutuksessa.

Sisältö: Teorian merkitys perhehoitotieteessä. Perhehoitotieteen keskeisiä käsitteitä. Käsitteiden kehittäminen ja teoria. Induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen teorian kehittäminen. Perhehoitotieteellisen teorian arviointi ja hyödyntäminen.

Yleiskuvaus

Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaareihin. Kirjallinen oppimistehtävä perhehoitotieteellisten teorioiden hyödyntämisestä (pienryhmissä). Huom! Seinäjoen ryhmä katsoo luennot tallenteina kurssin Moodle-alueelta

 

Maksu

40 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kahta viikkoa ennen opintojen alkua (eli viimeistään 16.2.15) Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

yliopisto-opettaja Mira Palonen (luennot ja seminaarit), Vastaava opettaja

Opetus

2.3.2015 – 9.4.2015
Luento-opetus
Luennot (yhteensä n. 10 tuntia) katsottavissa tallenteina kurssin Moodle-alueelta 2.3.-20.3.2015
Seminaari
La 21.3.2015 klo 10-16, luokka 133Y, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Ti 31.3.2015 klo 17-20.30, luokka 133Y
To 9.4.2015 klo 17-20.30, luokka 133Y

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet: Arvioidaan kirjallinen oppimistehtävä.

Oppimateriaalit

Lauri S & Kyngäs H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. WSOY.

Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä -opintojaksoon alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 31.1.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi voidaan perua, jos ilmoittautuneita on liian vähän

(Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa tutkinto-opiskelijoita. Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa)