x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 8 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet ja ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.Opiskelija hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta. Opiskelija pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Yleiskuvaus

Kurssin opetus toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Terveyden edistämisen teemapäiväosioon ja ryhmätöiden aloitustilaisuuteen sekä opiskelijakonferenssiin osallistuminen. Ryhmätyön tekeminen ja esittäminen konferenssissa. Kaksi erillistä kirjatenttiä, joista ensimmäinen suoritetaan ennen ryhmätöiden alkamista.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, projekti / käytännön työ, kirjallinen tentti

Maksu

100 euroa
TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille -jakson (8 p) opintomaksu on 80 euroa ja TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op) -jakson 20 euroa. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 2.3.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Arja Rimpelä, Vastaava opettaja

Opetus

16.3.2015 – 11.5.2015
Luento-opetus
Ma 16.3.2015 klo 9.00-16.00, T-rakennuksen luentosali (Medisiinarinkatu 3). Johdanto/Arja Rimpelä
Ma 30.3.2015 klo 9.00-16.00, Rh1 ja Rh2 T-rakennus, (Medisiinaarinkatu 3), Opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
To 9.4.2015 klo 9.00-16.00, RH1 ja RH2, T-rakennus, Medisiinarinkatu 3, Opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
Ma 13.4.2015 klo 9.00-16.00, RH1 ja RH2, T-rakennus, Medisiinarinkatu 3, Opiskelijaryhmien itsenäinen työskentely
Konferenssi
Ma 4.5.2015 klo 9.00-15.00, T-rakennuksen luentosali
LISÄTIEDOT: Kts myös TERA3 -jakson aikataulut. Ilmoittautuminen molempiin jaksoihin (TERA3 ja TERA5), ei voi tulla vaan toiseen.
LOPPUTENTTI T-rak, luentosali
Ma 11.5.2015 klo 12.00-15.00
Ma 18.5.2015 klo 10.00-13.00, Uusintatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti ja ryhmätyö arvioidaan asteikolla 1-5, hylätty. Jokaisesta teemapäivästä tulee oma kysymys, johon on vastattava hyväksyttävästi.

Oppimateriaalit

TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op)- jakson teemapäivien luennot ja luennoilla osoitettu materiaali

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs; an intervention mapping approach. Jossey-Bass. (sivut 1-80). (Myös verkkojulkaisuna). Tentitään alkutentissä!!!

Nutbeam H Harris E. 2010. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill. Tentitään alkutentissä!!!!

Ståhl T, Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Sivut 35-76 ja 133-151. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/5d1a9fc1-a8f0-4f82-a958-0e93ed98a42f Tentitään alkutentissä!!

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen jaksoille TERA3 Terveyden edistämisen perusteet ja TERA5 Terveyden edistäminen  kansanterveystieteen opiskelijoille alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojen nimi (TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op ja TERA5 Terveyden edistäminen  kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 31.1.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijan pitää suorittaa samanaikaisesti opintojaksot TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op) ja TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille (8 op), joten opintojaksot muodostavat yhteisen hakukohteen.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.