x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Yleiskuvaus

Kurssin opetus toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Jakso sisältää terveyden edistämisen periaatteet ja historiallisen kehityksen sekä toteuttamistapoja eri ikävaiheissa ja yhteisöissä (lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet, mielenterveys).

Maksu

20 euroa
ks. tarkemmin TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille (8 op) -jakson kohdalta

Opettajat

Arja Rimpelä, Vastaava opettaja

Opetus

10.3.2015 – 11.5.2015
Luento-opetus
Luennot : T-rakennuksen luentosali (Medisiinarinkatu 3)
Ti 10.3.2015 klo 12.00-14.00, T-rakennuksen luentosali , ALKUTENTTI
Ma 16.3.2015 klo 9.00-16.00, Johdanto/Arja Rimpelä (+ muut opettajat esittäytyvät)
Ti 17.3.2015 klo 10.00-12.00, T-rakennuksn luentosali, ALKUTENTTI II (uusinta)
Ma 23.3.2015 klo 9.00-16.00, Lapset ja nuoret/Arja Rimpelä
To 26.3.2015 klo 9.00-16.00, Työikäiset/Clas-Håkan Nygård
Ti 31.3.2015 klo 9.00-16.00, Vanheneminen/Sari Stenholm
Ma 20.4.2015 klo 9.00-16.00, Mielenterveys/Sari Fröjd
Ma 11.5.2015 klo 12.00-15.00, T-rakennuksen luentosali, LOPPUTENTTI. Opettaja ilmoittaa lopputentissä tentittävän materiaalin. TENTTEIHIN EI TARVITSE ILMOITTAUTUA
LISÄTIEDOT Osallistuminen kontaktiopetukseen pakollista. Luennot T-rakennuksen luentosalissa.
Kts. myös TERA5 aikataulut! Ilmoittautuminen molempiin jaksoihin (TERA3 ja TERA5), ei voi siis tulla vaan toiseen.

Arviointiperusteet

Pakollinen läsnäolo jakson viiden teemapäivän opetuksessa. Kansanterveystieteen opiskelijat tenttivät teemapäivien materiaalin Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille -jakson (8 op:n) suorituksen yhteydessä.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P, Korhonen T. (toim.) 2009. Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio.

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier,  St. Louis.

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Opiskelijan pitää suorittaa samanaikaisesti TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op) ja TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille (8 op).  Nämä opintojaksot muodostavat yhteisen hakukohteen. Katso ilmoittautumistiedot TERA5-jakson kohdalta