x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP4 Väestön terveys (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön terveyden ja sairauden keskeiset mittarit ja osaa tulkita näillä mittareilla ilmoitettuja tietoja
- tuntee tärkeimmät tietolähteet ja tietää kuinka kuvailevaa kansanterveydellistä tietoa tuotetaan
- tuntee keskeiset terveyteen vaikuttavat tekijät
- tuntee keskeisten kansantautien yleisyyden ja niiden esiintymisen eri väestöryhmissä
- osaa kuvata väestön terveyttä ja sen muutostrendejä globaalilla tasolla

Yleiskuvaus

Sisältö: 

- ulottuvuudet ja mittarit (esim. väestön terveyden arviointi, esiintyvyyssuureet, tietolähteet)
- terveyteen vaikuttavat tekijät
- väestön terveys Suomessa (esim. keskeisten kansantautien yleisyys, eri väestöryhmien terveys)
- terveys ja sairaus eri maissa, kansanterveyden muutostrendi

Toteutustapa: Luento-opetus, itsenäinen työskentely,
harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti

Kurssin opetus toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (eli 26.8.14 mennessä). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Yliopistonlehtori Susanna Lehtinen-Jacks, Vastaava opettaja
Pauliina Husu (harjoitukset), Opettaja
Maija Jäntti (harjoitukset), Opettaja

Opetus

9.9.2014 –
Luento-opetus
Jos et voi osallistua luennoille, voit katsoa ne jälkikäteen tallenteina Moodle-oppimisympäristöstä omalta kotikoneeltasi
Ti 9.9.2014 klo 14.15-15.45, Luento-opetus T-rakennuksen luentosali, Medisiinarinkatu 3
To 11.9.2014 klo 9.15-10.45
Ti 16.9.2014 klo 14.15-15.45
To 18.9.2014 klo 9.15-10.45
Ti 23.9.2014 klo 14.15-15.45
To 25.9.2014 klo 9.15-10.45
Ti 30.9.2014 klo 14.15-15.45
To 2.10.2014 klo 9.15-10.45
Ti 7.10.2014 klo 14.30-16.00
Harjoitukset
Ryhmä 1/Maija Jäntti
To 25.9.2014 klo 16.45-18.15, Rh 1, T-rakennus, Medisiinarinkatu 3
To 25.9.2014 klo 18.30-20.00, mikroluokka ML72, T-rakennus (Medisiinarinkatu 3)
Ti 30.9.2014 klo 16.15-18.15, Rh 1
Ryhmä 2/Pauliina Husu
Ti 30.9.2014 klo 16.15-18.00, Rh 2, T-rakennus, Medisiinarinkatu 3
Ti 30.9.2014 klo 18.15-19.45, mikroluokka ML72, T-rakennus
Ti 7.10.2014 klo 16.15-18.15, Rh2
Ryhmä 3/Maija Jäntti
To 2.10.2014 klo 16.15-18.00, Rh 1
To 2.10.2014 klo 18.15-19.45, mikroluokka ML72, T-rakennus
Ti 7.10.2014 klo 16.15-18.15, Rh1
TENTTI:
Ti 14.10.2014 klo 16.30-19.30, paikka T-rakennuksen luentosali, Medisiinarinkatu 3.Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
To 23.10.2014 klo 16.30-19.30, T-rakennus ylähylly (Medisiinarinkatu 3), Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
To 30.10.2014 klo 12.00-16.00, T-rakennuksen luentosali, Ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka
To 4.12.2014 klo 12-16, T-rakennuksen luentosali, Ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: päivitetty 9.9.14!!!!!!!

Kauhanen J ym. Kansanterveystiede. Sanoma Pro Oy 2013. s. 124-244, 260-306.

 JA

Koskinen S ym. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. THL:n raportti 68/2012. Juvenes Print 2012. s. 13-15, 30-154, 159-162, 202-218. Tämä kirja on kaikkien saatavilla netissä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-769-1

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen TERKANP4 Väeston terveys -jaksoon alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (TERKANP4 Väestön terveys) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautumisaika alkaa.

Opintoihin voi hakea 26.8.14 saakka, jos ryhmässä on vielä silloin tilaa. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat  ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa.