x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja toimintaympäristöt elämänkaaren eri vaiheissa
- osaa arvioida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa terveyden edistämisessä
- kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan suullisen esityksen valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta

Yleiskuvaus

Sisältö: Terveyden ja perheen terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja tietoperusta. Terveyden edistämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Terveyden edistämisen eri toimintaympäristöt.

Jaksolla perehdytään materiaaliin ja terveyden edistämistä käsitteleviin tieteellisiin artikkeleihin 2-3 opiskelijan ryhmässä. Artikkeleista tehdyn analyysin ja synteesin esittäminen seminaarissa.

Maksu

30 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua (eli 20.11.14) Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Mira Palonen, Opettaja
Maaret Vuorenmaa, Opettaja

Opetus

27.11.2014 – 15.1.2015
Luento-opetus
Orientaatio: Mira Palonen ja Irja Nieminen
To 27.11.2014 klo 17.00-20.30, luokka 133Y, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Seminaari
Seminaarit; kaksi rinnakkaisryhmää
Ti 13.1.2015 klo 17.00-20.30, luokat 133Y ja 132Y
To 15.1.2015 klo 17.00-20.30, luokat 301A ja 303A, luokat sijaitsevat Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov). Lisäksi pitää suorittaa opintojakso TERA3 Terveyden edistämisen perusteet ennen TERA4-jakson alkua

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake. Opintojakson nimi (TERA4 Terveyden edistämisen perusteet hoitotieteen opiskelijoille) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Haun päättymispäivä 31.8.2014

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muista toimittaa avoimeen yliopistoon lisäksi kahden henkilön oikeaksi todistama todistuskopio suoritetusta terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnosta tai aikaisemmasta terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnosta tai hoitotieteen perusopinnoista, jos et ole toimittanut sitä aikaisemmin. Postitusosoite: Tampereen yliopiston avoin yliopisto, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat vain NettiOpsussa</