x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Yleiskuvaus

TERA3 Terveyden edistämisen perusteet -jakso suoritetaan kirjatenttinä syys-lokakuun aikana sähköisenä tenttinä. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

TERA3 -jakson suorittaminen on edellytyksenä TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille 3 op -jaksolle osallistumiselle.

 

Maksu

20 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Jos et voi aloittaa opintoja, opinto-oikeus pitää perua viimeistään 1.10.2014 Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen tai mikäli perumista ei tehdä ollenkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku opintomaksusta postitetaan lokakuun alussa.

Opettajat

Mira Palonen, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus  (joka tentitään yhtenä "pakettina", ei siis kirja kerrallaan)

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier,  St. Louis.

Pro Terveys -lehden numero 2/2011

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

Ilmoittautuminen jaksoon alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake. Opintojakson nimi (TERA3 Terveyden edistämisen perusteet) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Haku päättyy 31.8.2014

Muista toimittaa avoimeen yliopistoon lisäksi kahden henkilön oikeaksi todistama todistuskopio suoritetusta terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnosta tai aikaisemmasta terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnosta tai hoitotieteen perusopinnoista, jos et ole toimittanut sitä aikaisemmin. Postitusosoite: Tampereen yliopiston avoin yliopisto, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta