x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM4 Harjoittelun palautekeskustelut klk 2014 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä yhteiskuntatieteellisten yliopisto-opintojen tuottamia yleisiä työelämävalmiuksia. Opiskelija osaa avartaa omaa ammatillista identiteettiään ja on kykenevä arvioimaan omaa asiantuntijuuttaan ja siihen liittyviä kehittämistarpeitaan. Opiskelija soveltaa tutkimuksellista sekä oman tieteenalansa näkökulmaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija osaa arvioida tarkastelun kohteena olevan organisaation yhteiskunnallista asemaa, työkulttuuria ja työkäytäntöjä. Opiskelija ymmärtää työnhakuprosessia ja sen edellyttämiä taitoja.

Yleiskuvaus

Opintojakso SOSM4 (10 op) koostuu valmennusseminaarista, joka järjestetään vuosittain tammikuussa, työelämäjaksosta, harjoitteluraraportista sekä harjoittelun jälkeisestä palautekeskustelusta.

Työelämäjakso (3 kk) voi koostua työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä. Harjoittelu on kokopäiväistä.

Palautekeskusteluja järjestetään sekä keväällä että syksyllä tarpeen mukaan. Niistä ilmoitetaan sosiaalitieteiden opetusohjelmassa/sos.tieteiden maisteriopinnot. Kukin harjoittelija osallistuu palautekeskusteluun harjoittelun päätytttyä.

Vuoden 2014 harjoittelua varten on luotu Moodle -alusta, johon on koottu harjoittelun periaatteisiin, totetuttamiseen ja harjoittelupaikan hakuun liittyvää aineistoa.

Työharjoittelun hallinnollisista kysymyksistä vastaa Paula Ristimäki (tiedotus, harjoittelusopimukset, harjoittelutuki ym. harjoitteluun liittyvät asiat). Lukuvuonna 2013-14 opettaja -koordinaattorina toimii Jaana Kuusipalo.

**************************************

Harjoittelun palautekeskustelut klk 2014

Kevään 2014 palautekeskustelut on tarkoitettu sekä vuonna 2013 että vuonna 2014 harjoittelun suorittaneille opiskelijoille.

Kevään toinen palautekeskustelu pidetään maanantaina 12.5.2014 klo 12-15. Opettaja: Jaana Kuuusipalo. Paikka: Linna 6031.

Ilmoittautuminen palautekeskusteluun: Ilmoittaudu harjoittelun Moodle-alustalla 5.5.2014 mennessä.

HUOM! Jos olet vuoden 2013 harjoittelija, pyydä vuoden 2014 harjoittelu -moodlen avain sähköpostitse joko Paula Ristimäeltä (paula.ristimaki@uta.fi) tai Jaana Kuusipalolta (jaana.kuusipalo@uta.fi), jotta voit ilmoittautua kevään palautekeskusteluun ja toimittaa harjoitteluraporttisi.

Harjoitteluraportti palautetaan harjoittelun Moodle -alustalle sille nimettyyn kohtaan.


 


Opettajat

Jaana Kuusipalo (koordinaattori), Vastaava opettaja
Lina van Aerschot (sos.tieteet), Vastaava opettaja
Paula Ristimäki (sos.tieteet, harj.sopimukset/sos.tieteet), Vastaava opettaja
Pasi Pyöriä (Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma), Vastaava opettaja

Opetus

12.5.2014 – 12.5.2014
Seminaari
Ma 12.5.2014 klo 12-15, Linna 6031