x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kliinisen neuropsykologian peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Yleiskuvaus

Jakson tiedot opinto-oppaassa.

Opiskelu tapahtuu psykologian tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat voivat hakea vaikka PSYA2 -jaksoa ei olisi vielä suoritettu.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Jakso suoritetaan sähköisenä tenttinä itselle sopivaan aikaan 19.12.2014 mennessä.

Katso opetuksen aikataulutiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta.

HUOM! Tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman imoittautuminen (NettiOpsu) ei koske avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoita.

Muutokset ovat mahdollisia, kannattaa tarkistaa aikataulutiedot kun hakee elokuussa opintoihin!

Maksu

50 euroa

Opettajat

Lisätiedot

PSYA7 -jakso on vain Tampereen opetustarjonnassa. Katso ilmoittautumistiedot ja edeltävien opintojen vaatimukset aineopintotarjonnan koontisivulta.

HAKUAIKA PÄÄTTYNYT.

HUOM! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea opintoihin avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Opetus on tutkinto-opetukseen integroitua, joten tutkinto-opiskelijat hakeutuvat opintoihin tutkinto-opetuksen määräysten ja käytäntöjen mukaan. Kurssien tiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa.