x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP4.5 Sukupuolentutkimus (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys siitä, miten jako naiseuteen ja mieheyteen tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia risteytyessään muihin eroihin ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa. Hän tuntee tapoja, joilla tutkimuksessa on jäsennetty sukupuolta ja seksuaalisuutta yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä.

Yleiskuvaus

Valinnainen jakso. Opintojaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kaksi vapaavalintaista jaksoa.

Ei opetusta Porissa. Jakson voi suorittaa kirjallisuudella esseesuorituksilla. Mahdollisesti myös luentotallenteiden avulla Tampereen kurssilla.

Opettajat

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden etusivulle. (lisätietoja mm. ilmoittautumisesta)