x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan historiaa ja lähtökohtia ja ymmärtää sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja sitä muovaavia ideologioita. Hän tuntee hyvinvointipolitiikan ja työpolitiikan perusteet ja tunnistaa muita sosiaalipolitiikan osa-alueita. Hän tunnistaa sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja ja sosiaalipolitiikan eroja ja yhtäläisyyksiä muihin yhteiskuntatieteisiin. Lisäksi hän tuntee sosiaalipolitiikan keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä ja tunnistaa sen haasteita muuttuvassa maailmassa.

Yleiskuvaus

Valinnainen jakso. Opintojaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kaksi vapaavalintaista jaksoa.

Opiskellaan tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisessä ryhmässä monimuoto-opintoina.

Katso tarkemmat tiedot tutkinto-opetuksen opetusohjelmasta.

Myös mahdollisuus tehdä jakso kirjallisuudella.

Opettajat

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden etusivulle. (lisätietoja mm. ilmoittautumisesta)