x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta ja osaa nimetä ja luokitella peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa nimetä keskeiset neuroanatomiset rakenteet ja selittää keskeisiä neurofysiologisia prosesseja ja aistijärjestelmien toimintaa. Opiskelija osaa analysoida havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta.

Yleiskuvaus

Huom! Opintoihin ehtii ilmoittautumaan opetuksen jälkeenkin. Luentosarja on mahdollista suorittaa myös jälkikäteen vuoden 2015 loppuun saakka luentotallenteiden avulla.

Opettajat

Laura Pönkänen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteina opintojen moodlealueella) HUOM! alustava aikataulu, muutokset mahdollisia
Ma 17.11.2014 klo 16.30-20.45, Linna luentosali K103 (Kalevantie 5)
To 27.11.2014 klo 16.30-20.45, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)
Pe 28.11.2014 klo 16.15-20.30, Pinni B:n luentosali B1097
La 29.11.2014 klo 9.15-15.45, Pinni B:n luentosali B1097, (klo 9.15-12.15 ja 12.45-15.45)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulla.