x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Keskustelunanalyysin perusteet (Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri) 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija:
1) oppii ymmärtämään kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa esiintyviä säännönmukaisuuksia eli kasvokkaisen vuorovaikutuksen rakenteita ja niiden merkitystä sosiaalisessa toiminnassa
2) saa resursseja vv-aineistojen analysointiin ja sitä kautta psykologisten ja sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään välittömään (kasvokkaiseen) sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen perustavaan merkitykseen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Tarkastelun kohteena on vuorovaikutusprosessi ihmisten yhteistoiminnan yhtenä keskeisenä, jaettua sosiaalista todellisuutta rakentavana ulottuvuutena. Puhutun vuorovaikutuksen lisäksi huomiota kiinnitetään ruumiin kieleen, kuten katseen suuntaamiseen, eleisiin, tilankäyttöön ja kasvonilmeisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 13.10.2014 mennessä. Kurssille otetaan 15 osallistujaa. Jos osallistujien määrää joudutaan karsimaan, valintakriteerejä ovat sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelu, sosiaalitieteen perusopintojen suorittaminen sekä kandi- tai gradutyön tekeminen keskustelunanalyyttisellä menetelmällä. Kurssi tarjotaan metodiopintoina myös jatko-opiskelijoille, joille taataan muutama kurssipaikka.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Apuopettaja, Vastaava opettaja
Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
johanna.ruusuvuori[ät]tuni.fi

Opetus

27.10.2014 – 15.12.2014
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Ma 27.10.2014 - 15.12.2014 viikoittain klo 9-12, LINNA 5016

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentodiat, artikkelit, analysoitavat nauhoitetut vuorovaikutustilanteet

Lisätiedot

Kurssi tarjotaan metodiopintoina myös jatko-opiskelijoille, joille taataan muutama kurssipaikka.