x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Opettajat

Pasi Pyöriä, Vastaava opettaja
pasi.pyoria[ät]uta.fi

Opetus

Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

- Vaaditut kirjoitustyöt laadukkaasti ja ajallaan;

- Toisten työn huolellinen esittely ja arviointi;

- Säännöllinen läsnäolo;

- Aktiivinen ja rakentava osallistuminen keskusteluun kaikkien kirjoittamista papereista.

Oppimateriaalit

Itsenäistä tutkielman tarpeisiin vastaavaa tiedonhakua ja opettajan suosittelemaa kirjallisuutta.

Lisätiedot

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.