x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä käyttäviä gradun tekijöitä. Kurssin alussa kartoitamme gradutyön vaiheen, aineistot ja menetelmätarpeet. Kartoituksen pohjalta esittelemme ja harjoittelemme yhdessä yleisimpiä menetelmiä (esim. regressio- ja faktorianalyysi), minkä jälkeen annamme jossain määrin myös yksilöohjausta. Kurssi on tarkoitettu sosiaalitieteiden syventäviin opintoihin.

Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista mikroluokassa. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset (21 t) kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan enintään 15 opiskelijaa. Jos ilmoittauneita on enemmän, sosiaalitieteiden opiskelijat ovat etusijalla. Kurssivalinnat tehdään 6.2.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouko Nätti, Vastaava opettaja

Opetus

19.2.2015 – 23.4.2015
Luento-opetus 21 tuntia
Luennot ja harjoitukset
To 19.2.2015 - 23.4.2015 viikoittain klo 9-12, Virta ml. 53

Lisätiedot

Opintovaihe: 3.-5. vuoden opiskelijoille

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradusta.

Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat aineopintotasoiset taidot)