x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Sosiaaliantropologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa keskeisiä antropologisia teoriaperinteitä ja käsitteellistämisen tapoja. opiskelija hahmottaa teoreettiset käsitteet suhteessa etnografisiin tutkimusmenetelmiin, ja osaa etsiä ja soveltaa teoreettisia käsitteitä omassa työskentelyssään.

Yleiskuvaus

Kurssi rakentuu johdantoluennosta, tekstimateriaaliin perehtymisestä, ryhmäkeskusteluista ja loppuesseen kirjoittamisesta. Kurssilla perehdytään opettajan kanssa sovittaviin teoreettisiin teksteihin, joita työstetään ryhmässä sekä omakohtaisessa kirjallisessa työssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Laura Huttunen, Vastaava opettaja

Opetus

19.1.2015 – 27.4.2015
Seminaari
Ma 19.1.2015 - 27.4.2015 viikoittain klo 13-15, Linna 5028

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Sekä osallistuminen ryhmätyöhön että loppuessee vaikuttavat arvosanaan.