x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM2 Sosiaalitieteiden tutkielmaseminaarit (ALKAVAT uudet seminaarit) 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

Seminaarin aikana opiskelija viimeistelee pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja kirjoittaa luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Opettajat

Sosiaalitieteiden opettajat, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2015 – 12.5.2015
Seminaari

Lisätiedot

Maisteriopinnot/1. vuosi

Tiistaisin klo 14-16, 9 ryhmää

**********************

HUOM! Tutkielmaseminaariin (SOSM2) osallistuminen alkaa jo periodeilla I ja II pidettävällä Orientoivalla tutkielmaseminaarilla (SOSM1). Sen hyväksytty suorittaminen on edellytys osallistumiseen periodeilla III ja IV pidettävään tutkielmaseminaariin (SOSM2).