x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: taito, tyylit ja kohderyhmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimushaastattelun perusteet, tunnistaa haastattelun perustyypit, ja osaa itse tehdä pienen haastattelun ja analysoida oman haastattelukokemuksensa.

Yleiskuvaus

Kyseessä on monitieteinen kurssi, jossa tutkitaan haastattelun käyttöä tutkimuksessa; erilaisia haastattelun tavoitteita ja tyylejä sekä erilaisten ryhmien (lapset, iäkkäät, asiantuntijat, marginaalit) kohtaamista.

 

Aika: maanantaisin 12–14 ja perjantaisin 10–12

Ohjelma:

27.10. Matti Hyvärinen: Haastattelu tutkimuksessa ja yhteiskunnassa

31.10. Hannele Palukka: Ryhmähaastattelu

3.11. Petri Hoppu: Teemahaastattelu. Huom: Linna K108

7.11. Jarkko Bamberg: Kävelyhaastattelu

10.11. Hanna Rautajoki: Kysymysmuotoilu ja kategorisointien kulttuurinen voima

14.11. Pekka Rantanen: Monipaikkainen etnografia ja tiedon tuottaminen

17.11. Tuija Koivunen: Sukupuoli haastattelutilanteessa

21.11. Seija-Leena Nevala-Nurmi: Suullisen historian haastattelu

24.11. Hannu Sinisalo: Videohaastattelu

28.11. Kirsi Lumme-Sandt: Ikäihmisen haastattelu

1.12. Piia Roos: Lapsen haastattelu

5.12.  Riitta Granfelt: Reunalla: vankeus ja kodittomuus haastatteluympäristönä

8.12. Eero Suoninen: Haastattelun vuorovaikutus merkitysantojen suuntaajana ja rakentajana

12.12. Tiina Vaittinen: Asiantuntijahaastattelu vs etnografia?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja

Opetus

27.10.2014 – 15.12.2014
Luento-opetus 28 tuntia
Tutkimushaastattelu
Ma 27.10.2014 - 8.12.2014 viikoittain klo 12.15-14.15, Linna K109
Poikkeukset:
3.11.2014 klo 12.15 –14 , Linna K108
Pe 31.10.2014 - 12.12.2014 viikoittain klo 10.15-12, K109

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opiskelija tekee lyhyen (15-30 min) haastattelun, kuvaa ja perustelee sen tyypin, oman kysymyksen ja analysoi i) haastattelun sujumista ii) saatuja vastauksia iii) opetuksia haastattelun tekemisestä 5-6 sivun esseessä. Nauhureita saatavilla!

Oppimateriaalit

Ruusuvuori & Tiittula (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino 2005.