x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM2 Sosiaalitieteiden tutkielmaseminaarit (JATKAVAT) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on pro gradu -tutkielmansa tekemiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Hän osaa keskustella omasta tutkimuksestaan, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijalla on taito muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida aineistoja sekä soveltaa teoreettista ja metodologista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Yleiskuvaus

SOSM2 -seminaari jatkuu edelliseltä keväältä.

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Opettajat

Sosiaalitieteiden opettajat, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari

Lisätiedot

HUOM! Tutkielmaseminaariin (SOSM2) osallistuminen alkaa jo periodeilla I ja II pidettävällä Orientoivalla tutkielmaseminaarilla (SOSM1). Sen hyväksytty suorittaminen on edellytys osallistumiseen periodeilla III ja IV pidettävään tutkielmaseminaariin (SOSM2).

SOSM2 tutkielmaseminaarista (alkava seminaari/1.vuosi/klk + jatkava seminaari/2.vuosi/slk) saa opiskelija yhteensä 15 op.

*******************

Jatkavat tutkielmaseminaarit/slk 2014:

  • Seminaari/Johanna Ruusuvuori tiistaisin klo 10-12, Linna 5016
  • Seminaari/Laura Huttunen maanantaisin klo 14-16, Linna 4026
  • Seminaari/Marja Vehviläinen, tiistaisin 9-12, poikkeuksia: ti 16.9. klo 14-16, L5014, 7.10 klo 10-12 L5038.
  • Seminaari/Irmeli Järventie tiistaisin klo 14-16, Linna 6018 alkaen ti 9.9.