x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 [KOPIO][KOPIO]European Labour Force Survey -mikroluokkakurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija omaa perusvalmiudet käyttää ohjauksen alaisena LFS -aineistoa.

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijoita ja tutkijoita European Labour Force Survey -aineistoon (LFS), joka on EuroStatin kokoama mikroaineisto (yksilötaso) ja kattaa kaikki EU maat. Kurssilla esitellään itse aineisto (rakenne, muuttujat ja edustavuus jne.), harmonisoidun aineiston ongelmakohdat sekä käyttömahdollisuudet. Kurssilla tutustutaan myös LFS- aineiston käyttäjäkokemuksiin ja aineistolla tehtyihin tutkimuksiin sekä harjoitellaan sen itsenäiskäyttöä.

Metodit:

Etukäteiskirjallisuus, esitteleviä luentoja ja ohjattua mikroluokkatyöskentelyä.

 

Opettajat

Pertti Koistinen, Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Vastaava opettaja

Opetus

9.4.2013 – 10.4.2013
Pienryhmäopetus