x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teorialukuseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää sosiaalipolitiikan tai laajemminkin sosiaalitieteen teoreettista ymmärrystä perehtymällä yhtäältä joihinkin yleisteoreettisiin ja toisaalta oman tutkielman aihepiirin kannalta keskeisiin teksteihin.

Yleiskuvaus

Sosiaalipolitiikan teorialukuseminaari on tarkoitettu syventävien vaiheen opiskelijoille. Lukupiirin tavoitteena on syventää sosiaalipolitiikan teorian kysymyksiä ja tukea pro gradu -tutkielman teoreettisen ja metodologisen osuuden suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on keskeisten sosiaalipolitiikan alan käsitteiden ja teorioiden syvällisempi tuntemus ja kyky käyttää teorioita ja käsitteitä omassa tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anneli Anttonen, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2014 – 27.11.2014
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arvointiin vaikuttaa kolme tekijää: 1) aktiivinen osallistuminen lukupiiriin, 2) kurssilla jaetun materiaalin kommentoiminen ja 3) kurssin jälkeen laadittavan esseen arvostelu.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään oppimateriaalina tieteellisiä artikkeleita, kirjoja tai kirjojen lukuja. Oppimateriaali on osin kaikille yhteistä, osin opiskelija perehtyy oman tutkielmansa aihepiirin kannalta keskeiseen teoriaan/käsitteistöön. Kurssia varten luodaan moodle-alusta.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu maisteriopintovaiheessa oleville opiskelijoille.

Kokoontumiset to klo 14-17:

18.09.2014 Linna rh K106 
25.09.2014 Linna rh K107
02.10.2014 Linna rh K107
09.10.2014 Linna rh K106
16.10.2014 Linna rh K106
23.10.2014 Linna rh K107
30.10.2014 Linna rh K106
13.11.2014 Linna rh K107
20.11.2014 Linna rh K107
27.11.2014 Linna rh K107