x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa pro gradu -tutkielman alustavan tutkimusasetelman. Hän tuntee tutkielmien lajityypin/luonteen ja rakenteen sekä osaa arvioida erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetutkimus. Hän tietää sosiaalitieteellisiä tutkimushankkeita ja projektiyhteistyön mahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhankinnan. Hän osaa laatia tutkimuksen ideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Yleiskuvaus

Orientoivaan tutkielmaseminaariin sisältyvät:

1. Orientoiva osuus

2. Pro gradu -tutkielman ideapaperin laadinta

3. Hyväksytyn tutkimussuunnitelman laadinta.

Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.

Orientoivaan tutkielmaseminaariin sisältyy myös yliopiston kirjaston tiedonhaun ja lähteiden hallinnan syventävä koulutus (2 tuntia/opiskelija).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Laura Huttunen (Koordinaattori), Vastaava opettaja
Sosiaalitieteiden opettajia, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2014 – 9.12.2014
Seminaari 18 tuntia
Yhteinen opetus
Ti 9.9.2014 - 9.12.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Poikkeukset:
7.10.2014 klo 12 –14 , Päätalo D11
Seminaarit
Ti 30.9.2014 klo 14-16, 9 ryhmää
Ti 28.10.2014 - 9.12.2014 viikoittain klo 14-16, 9 ryhmää

Lisätiedot

Opintovaihe: maisteriopintojen aloitus (1. vuosi)

HUOM! Tutkielmaseminaariin (SOSM2) osallistuminen alkaa jo periodeilla I ja II pidettävällä Orientoivalla tutkielmaseminaarilla (SOSM1). Sen hyväksytty suorittaminen on edellytys osallistumiseen periodeilla III ja IV pidettävään tutkielmaseminaariin (SOSM2).

Pienryhmien opettajat ja tilat:

Johanna Ruusuvuori, Linna 5016

Atte Oksanen, Linna 5027

Eero Suoninen, Linna 5026

Olli Pyyhtinen, Linna 5014

Laura Huttunen, Linna 5101

Ritva Nätkin, Linna 5028

Katja Repo, Linna 6017 (paitsi 9.12.2014 Linna K112)

Marja Vehviläinen, Linna 4026

Tarja Rautiainen-Keskustalo, päätalo B113b