x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikinhistorian keskeisimmät
lähdemateriaalit ja aineistot sekä hahmottaa musiikinhistoriallisen keskustelun keskeisimmät teemat.
Musiikillisen ja muun kulttuurisen äänentutkimuksen osalta hän tuntee suuntauksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat, erityisesti audiovisuaalisten aineistojen analyysin perusteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi toteutetaan lukupiirinä, ilmoittautuminen s-postitse tarja.rautiainen@uta.fi.

Opettajat

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Meri Kytö, Vastaava opettaja

Opetus

Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Luento-opetus 20 tuntia