x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkielman tehtyään opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Hän osaa etsiä tieteellistä tietoa ja suhteuttaa tutkimustuloksia toisiinsa, luoda ja rajata tutkimuskysymyksiä, soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseen ja laatia pienimuotoisen tutkimusraportin. Opiskelija osaa myös ryhmätilanteessa esitellä tutkimustuloksia sekä arvioida ja kommentoida toisen tekemää tutkimusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mervi Ruokolainen, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2015 – 30.5.2015
Luento-opetus
Kaikille yhteiset luennot
To 8.1.2015 - 15.1.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Linna 4013
To 29.1.2015 klo 10.15-11.45, Linna 4013
To 5.3.2015 klo 10.15-11.45, Linna 4013
To 9.4.2015 klo 10.15-11.45, Linna 4013
Seminaari
Seminaarit myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Opiskelijan tulee osallistua myös toiseen kirjaston järjestämistä tiedonhankintakoulutuksista, pe 9.1. klo 10-12 tai ma 12.1. klo 14-16.

Ohjeita psykologian kandidaatin tutkielman tekoon