x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kliinisen neuropsykologian peruskäsitteistön ja keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikkien opintojaksolle haluavien on ilmoittauduttava 29.8.14 klo 16.00 mennessä.

Opintojaksolle valitaan:
a) psykologian tutkinto-opiskelijoita, joilla jakso kuuluu pakollisiin aineopintoihin
b) psykologian tutkinto-opiskelijoita, jotka haluavat suorittaa opintojakson valinnaisena opintojaksona (PSYS11 Muu valinnainen kurssi)
c) enintään 3 muun tutkinto-ohjelman opiskelijaa, joilla psykologia on toisena opetettavana aineena.

Ilmoittautumisohje: http://www.uta.fi/yky/psy/kaytannot/ilmot/psya7.html

Opettajat

Mervi Jehkonen, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2014 – 4.12.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
To 11.9.2014 - 20.11.2014 viikoittain klo 14-16, Linna 4013
To 4.12.2014 klo 14-16, Linna 4013