x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka (monimuoto-opinnot) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipolitiikan historiaa ja lähtökohtia ja ymmärtää sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja sitä muovaavia ideologioita. Hän tuntee hyvinvointipolitiikan ja työpolitiikan perusteet ja tunnistaa muita sosiaalipolitiikan osa-alueita. Hän tunnistaa sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja ja sosiaalipolitiikan eroja ja yhtäläisyyksiä muihin yhteiskuntatieteisiin. Lisäksi hän tuntee sosiaalipolitiikan keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä ja tunnistaa sen haasteita muuttuvassa maailmassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen. Katso Tampereen opetusohjelmasta SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (monimuoto-opinnot) 5 op. HUOM! 27.8.2014 HUOM!
NettiOpsu-ilmoittautuminen 7.9.2014 mennessä.
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=27211

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia

Lisätiedot

Opetus verkko-opintoina Tampereelta. Lisäksi Porissa lähiopetusta, jonka ajankohdat ja yhteyshenkilö ilmoitetaan myöhemmin. Katso Tampereen sosiaalitieteiden opetusohjelmatiedoista https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=27211 SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (monimuoto-opinnot), 5 op.