x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä, tuntee laadullisen tutkimuksen menetelmiä, osaa lukea ja arvioida laadullista tutkimusta sekä arvostaa erilaisia tiedon muotoja. Opiskelija ymmärtää ihmisten toiminnan ja kokemuksen tutkimuksen merkityksen. Hän osaa asettaa tiedon ja vallan väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä ja keskustella niistä. Hän tunnistaa yhteiskunnallisten erojen ja hierarkioiden merkityksen yhteiskunnallisen tiedon tuotannossa ja ymmärtää yhteiskunnallisen marginalisaation, huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Yleiskuvaus

5 op:n suorittajat: Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa.

3 op:n suorittajat: Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja kurssilla heränneitä kysymyksiä luentojen ja kurssimateriaalin pohjalta oppimispäiväkirjassa ja kurssipalautteessa.

Luennot ovat maanantaisin 12.1.-23.2. klo 14.15-16.45. Päätalo ls D10a. Ryhmäkeskustelut luentojen jälkeen klo 16.45-18 tai muuna ryhmän sopimana aikana.

Luentorunko:

12.1.2014 Johdatus kurssin teemoihin

 • Jenni-Mari Räsänen & Rosi Enroos: kurssin ohjelma, suorittaminen ja käytännön asiat

 • Kirsi Juhila: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

 

19.1.2014 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Riitta Granfelt: Marginaalissa koetun merkitykset? Esimerkkinä asunnottomuus ja vankeus

 • Tuula Juvonen: Heteronormatiivisuuden rakentaminen tutkimuksessa

 

26.1.2014 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?

 • Päivi Honkatukia: Nuoret ja väkivalta – nuorisotutkimuksen näkökulmia sosiaaliseen ongelmaan

 

2.2.2014 Köyhyys, sukupuoli, luokka

 • Irene Roivainen: Naisköyhyydestä

 • Suvi Krok: Kokemuksen tutkimisen haasteet yhteiskunnallisesta ilmiöstä: yksinhuoltajaäitejä marginaalissa

 

9.2.2014 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet

 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

 

16.2.2014 Luonnonresurssit ja niukkuus

 • Ville Lähde: Luonnonresurssin ja niukkuuden käsitteistä

 • Jenni-Mari Räsänen & Rosi Enroos: Kurssin teemojen reflektointi

 

23.2.2014 Etnisyys ja kansalaisuus

 • Marko Juntunen: Etnisyys antropologisen tutkimuksen kohteena

 • Helena Oikarinen-Jabai: Somalitaustaiset nuoret kuulumisiaan määrittelemässä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Kurssin voi suorittaa joko 5 op:n tai 3 op:n laajuisena, ks. lisätietoa alempana. 5 op:n ja 3 op:n suoritusten tekijöille on omat ilmoittautumisryhmänsä, muista ilmoittautua oikean ryhmän kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]uta.fi
Vierailevia luennoitsijoita, Opettaja

Opetus

12.1.2015 – 23.2.2015
Luento-opetus 21 tuntia
3 op:n suorittajat
5 op:n suorittajat
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus. Oppimateriaalit jaetaan moodlessa.

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön 2012–2015 tutkintovaatimusten mukaisia yhteisiä opintoja ja/tai sosiaalityön perusopintoja tekevät suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena.

Nykyisiä (2012–2015) tutkintovaatimuksia edeltäneitä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisiä opintoja täydentävät opiskelijat voivat suorittaa kurssin 3 op laajuisena. 3 op:n suoritus korvaa vuosien 2010–2011 ja 2011–2012 tutkintovaatimusten mukaisen kurssin YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op. 3 op:n suoritustapa on siis tarkoitettu vain niille ennen vuotta 2012 aloittaneille opiskelijoille, joilta puuttuu Empiirisen tutkimuksen perusteet.

5 op suoritukseen kuuluu: 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi. Luennot ja ryhmäkeskustelut tapahtuvat maanantaisin klo 14.15–18, ja niihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

3 op suoritukseen kuuluu: 1) luentojen seuraaminen joko paikan päällä tai tallenteina kurssin moodle-alustalta, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentojen ja artikkelien pohjalta kirjoitettava oppimispäiväkirja.