x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (Hoitotiede, kurssi alkanut keväällä 2014)) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opinnäytteen ja seminaarin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita. Lisäksi opiskelija kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen. Opiskelija osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen. Opiskelija pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Opettajat

Anna Liisa Aho, Katja Joronen ja Päivi Åstedt-Kurki, Opettaja

Opetus

1.9.2014 – 19.12.2014
Luento-opetus
Hoitotieteen alkuinfo
To 13.3.2014 klo 12-16, ls A210-211
Seminaari
I seminaari, aiheseminaari
Ke 2.4.2014 klo 9-12
II seminaari
Ti 6.5.2014 klo 12-16
III seminaari
Ti 9.9.2014 klo 12-16, A312(Å-K), A313(Aho),B241(Joronen)
IV seminaari
Ke 15.10.2014 klo 12-16, A312(Åstedt-Kurki)
Ma 20.10.2014 klo 12-16, C333 (Joronen), B241 (Aho)
KANDIKONFERENSSI
Ti 4.11.2014 klo 9-16, Arvon auditorio, ala
Ke 5.11.2014 klo 9-16, Arvon auditorio, ala
KYPSYYSKOE
Ti 11.11.2014 klo 12-16, ls A210-211

Lisätiedot

Kurssi on alkanut keväällä 2014 hoitotieteen opiskelijoille.