x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja toimintaympäristöt elämänkaaren eri vaiheissa
- osaa arvioida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa terveyden edistämisessä
- kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan suullisen esityksen valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta

Yleiskuvaus

Katso opintojakson opetussuunnitelma tästä

 

Maksu

30 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kahta viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Mira Palonen, Opettaja
Irja Nieminen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Orientaatioluento
Ke 1.4.2015 klo 14-17.30, Arvon auditorio, ala (Lääkärinkatu 1)
Seminaari
Ma 4.5.2015 klo 9-16, rh B241/rh B342 (Lääkärinkatu 1)
Ma 11.5.2015 klo 9-16, rh B241/rh B342

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov). Lisäksi edeltävinä opintoina vaaditaan opintojakso TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op (opiskelijan pitää suorittaa se viimeistään kevätlukukauden 2015 aikana annettujen aikataulujen mukaisesti)

Ilmoittautuminen TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opintojakson nimi (TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 15.2.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat vain Nettiopsun kautta