x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Yleiskuvaus

TERA3 Terveyden edistämisen perusteet -jakso suoritetaan opiskelijan valinnan mukaan joko

1) Kirjatenttinä; sähköisenä tenttinä MAALISKUUSSA (1.-31.3.15 välisenä aikana). Tenttiin on pitänyt osallistua ennen TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille –jakson alkamista. Huhtikuu on varattu mahdolliseen uusintatenttimiseen. Sähköisen tenttimisen ohjeistus  Katso tenttikirjallisuus kohdasta "Oppimateriaalit".  Avoimen yliopiston opiskelijat tarvitsevat tenttitilaan päästäkseen erillisen kulkukortin (ohjeistus hyväksymiskirjeessä)

TAI

2) osallistumalla luennoille 16.3.-20.4.15 (jolloin luennoilla läsnäolovelvollisuus) ja luentopäiväkirja

TERA3 -jakson suorittaminen on edellytyksenä TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille 3 op -jaksoon osallistumiselle.

 

Maksu

20 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 2.3.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään maaliskuun lopulla.

Opettajat

Luennot: Arja Rimpelä (vastuuopettaja), Mira Palonen (luentopäiväkirjan arviointi), Opettaja
Kirjatentti: Mira Palonen , Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Luennot T-rakennuksen luentosali (Medisiinarinkatu 3)
Ma 16.3.2015 klo 9.00-14.00, Johdanto/Arja Rimpelä (+ muut opettajat esittäytyvät)
Ma 23.3.2015 klo 9.00-16.00, Lapset ja nuoret/Arja Rimpelä
To 26.3.2015 klo 9.00-16.00, Työikäiset/Clas-Håkan Nygård
Ti 31.3.2015 klo 9.00-16.00, Vanheneminen/Sari Stenholm
Ma 20.4.2015 klo 9.00-16.00, Mielenterveys/Sari Fröjd

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus, jos suorittaa jakson kirjatenttinä  (kirjallisuus tentitään yhtenä "pakettina", ei siis kirja kerrallaan)

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos tai sitä uudempi. Mosby/Elsevier,  St. Louis.

HYVÄKSYTTY TENTTISUORITUS EDELLYTTÄÄ KAIKKIEN KYSYMYSTEN HYVÄKSYTTYÄ SUORITUSTA.

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

Ilmoittautuminen TERA3 Terveyden edistämisen perusteet -opintojaksoon alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Valitse koulutustiedot-laatikosta "TERA3 Terveyden edistämisen perusteet, kirjatentti, hoitotiede" tai "TERA3 Terveyden edistämisen perusteet, luennot, hoitotiede" sen mukaan kummalla suoritustavalla haluat opintojakson suorittaa. Opintoihin voi hakea 15.2.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Tampereen yliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittatua opintoihin avoimen ilmoittautumisjärjestelmän kautta