x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tarkastella väestön terveyttä ja siihen liittyviä tekijöitä esiintyvyys- ja vaikutussuureiden avulla
- ymmärtää määrällisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja -menetelmiä ja tunnistaa tärkeimmät tutkimusasetelmat
- tuntee tutkimuksen kriittisen arvioinnin perusteet eli osaa tulkita tutkimustuloksia suhteuttamalla niitä tutkimuksen virhelähteisiin

Yleiskuvaus

Sisältö: Epidemiologian peruskäsitteet ja -menetelmät: esiintyvyys- ja vaikutussuureet, altisteen ja vasteen määrittäminen, epidemiologiset tutkimusasetelmat, satunnaisvirhe, harhat, sekoittuneisuus, syyn arviointi.

Toteutustapa: Luento-opetus, itsenäinen työskentely,
harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen tentti

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Anssi Auvinen, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Susanna Lehtinen-Jacks, Vastaava opettaja

Opetus

27.10.2014 – 19.12.2014
Luento-opetus
Luennot, T-rak luentosali
Ti 4.11.2014 klo 9-11
To 6.11.2014 klo 9-11
Pe 7.11.2014 klo 9-11
Ti 11.11.2014 klo 9-11
Ti 18.11.2014 klo 9-11
To 20.11.2014 klo 9-11
Ti 25.11.2014 klo 9-11
To 27.11.2014 klo 9-11
Harjoitukset
Harjoitusryhmä 1 klo 12-14 (T-rak RH1)
Ti 4.11.2014
To 6.11.2014
Ti 11.11.2014
To 13.11.2014
Ke 19.11.2014 klo 12.30-14.00, Ylähylly, HUOM: aika ja paikka eri kuin muilla kerroilla
To 20.11.2014
Ke 26.11.2014
To 27.11.2014
Harjoitusryhmä 2 klo 14-16 (T-rak RH1)
Ti 4.11.2014
To 6.11.2014
Ti 11.11.2014
To 13.11.2014
Ke 19.11.2014 klo 14.00-16.00, Ylähylly, HUOM: paikka eri kuin muilla kerroilla
To 20.11.2014
Ke 26.11.2014
To 27.11.2014
Harjoitusryhmä 3 (avoin yliopisto) klo 14-16
Ti 4.11.2014, A208 (ARVO)
To 6.11.2014, Rh2 (T-rakennus)
Ti 11.11.2014, Rh2
To 13.11.2014, Rh2
Ke 19.11.2014, A208 (ARVO)
To 20.11.2014, Rh2
Ke 26.11.2014, C333 (ARVO)
To 27.11.2014, Rh2
Kirjatentti
TENTTI
Ma 8.12.2014 klo 14.00-17.00, Luentosali T-rak
Pe 19.12.2014 klo 12.00-15.00, Luentosali T-rak, (uusinta)
To 22.1.2015 klo 12.00-16.00, T-rak luentosali, Yleinen tentti (Huom: ilm nettiopsun kautta)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Gordis L. 2004. Epidemiology. 3. edition. Elsevier Saunders. (Soveltuvin osin).

Hernberg S. 1998. Epidemiologia ja työterveys. 2. painos. Työterveyslaitos. (Soveltuvin osin).

Oheiskirjallisuus:

Santos Silva, I dos. 1999. Cancer epidemiology: Principles and methods. IARC.

Greenberg RS, ym. 2005. Medical Epidemiology. 4. edition. Lange Medical Books.

Hennekens CH & Buring JE. 1987. Epidemiology in medicine. Little-Brown.

Rothman K. 2002. Epidemiology. An Introduction. Oxford University Press.

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: TERKANP4 Väestön terveys 5 op (opintojakso pitää olla suoritettuna tai se pitää suorittaa viimeistään syksyllä 2014.) Epidemiologian perusteet vastaa aiemman opetussuunnitelman Väestön terveys II-opintojakson epidemiologian osuutta.