x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä hoitotieteellisen kysymyksen ja toteuttaa pienimuotoisen systemaattisen tiedonhaun (mm. Cinahl) harjoituksen
- osaa kuvata hakuprosessin ja tulokset kirjallisesti tiivistelmän muodossa ja suullisena esityksenä
- osaa nimetä ja kuvata näyttööön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet
- osaa kuvata ja selittää näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja hoitotyön sovelluksia tieteellisen tiedon pohjalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Marja Kaunonen, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Katja Joronen, luennot, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2014 – 19.12.2014
Luento-opetus
Ke 10.9.2014 klo 14-18, bion pieni luentosali
Ma 15.9.2014 klo 14-18, bion pieni luentosali
Seminaari
Seminaarit Katja Joronen ja Marja Kaunonen
To 9.10.2014 klo 9-13, rh B241/rh B342
Ma 10.11.2014 klo 10-16, Arvo rh A207, Marjan ryhmä
Ti 11.11.2014 klo 10-16, rh A312, Katjan ryhmä

Lisätiedot

Kurssiin kuuluu Tertion järjestämä tiedonhankinnan syventäminen (osa TERY4 -kurssia). Ryhmien ajat ja ilmoittautumislinkki TERY4 -kurssin tiedoissa.