x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Eija Paavilainen, Vastaava opettaja

Opetus

25.9.2014 – 19.12.2014
Luento-opetus
To 25.9.2014 klo 15-18, T-rakennus, luentosali, Medisiinarinkatu 3
To 23.10.2014 klo 15-18, T-rakennus, luentosali, Medisiinarinkatu 3
To 20.11.2014 klo 15-18, T-rakennus, luentosali, Medisiinarinkatu 3

Arviointi

Numerolla 1-5.