x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (Kansanterveystiede) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opinnäytteen ja seminaarin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita. Lisäksi opiskelija kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen. Opiskelija osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen. Opiskelija pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopistonlehtori Anne Konu, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Ilkka Pietilä, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2014 – 9.12.2014
Luento-opetus
Luennot
Ti 9.9.2014 klo 10.00-12.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 16.9.2014 klo 10.00-12.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 30.9.2014 klo 10.00-12.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 21.10.2014 klo 10.00-12.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 28.10.2014 klo 10.00-12.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Seminaari
Seminaarit
Ti 18.11.2014 klo 12.00-15.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 25.11.2014 klo 12.00-15.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 2.12.2014 klo 12.00-15.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 9.12.2014 klo 12.00-15.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus

Lisätiedot

Syksyllä 2014 Kandidaattiseminaari 6 op.