x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Arja Rimpelä, Vastaava opettaja

Opetus

16.3.2015 – 11.5.2015
Luento-opetus
Luennot, T-rak luentosali
Ma 16.3.2015 klo 9.00-16.00, Johdanto/ Arja Rimpelä (+ muut opettajat esittäytyvät)
Ma 23.3.2015 klo 9.00-16.00, Lapset ja nuoret/ Arja Rimpelä
To 26.3.2015 klo 9.00-16.00, Työikäiset/ Clas-Håkan Nygård
Ti 31.3.2015 klo 9.00-16.00, Vanheneminen / Sari Stenholm
Ma 20.4.2015 klo 9.00-16.00, Mielenterveys/ Sari Fröjd

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen pakollista. Luennot T-rakennuksen luentosalissa.

Kansanterveystieteen opiskelijat:

kts myös TERA5 aikataulut!

Hoitotieteen opiskelijat:

Luennot 16.3-20.4.2015 opetusohjelman mukaisesti (huom! poikkeuksena luento 16.3. päättyy jo klo 14 hoitotieteen opiskelijoilla).

Kurssisuorituksena luentopäiväkirja (ohjeet Moodlessa).

Alku- ja lopputentti ei koske hoitotieteen opiskelijoita.

Lisätietoja yliopisto-opettaja Mira Palonen (mira.palonen@uta.fi)

Hoitotieteen opiskelijat voivat suorittaa kurssin vaihtoehtoisesti kirjatentillä 2.3-30.4.2015 sähköisenä tenttinä. Tenttiin tulee osallistua ennen TERA4 (Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille) jakson alkamista. Huhtikuu on varattu mahdolliseen uusintatenttimiseen. Osallistuessasi tenttiin älä ilmoittaudu kurssille nettiopsussa.

Tenttikirjallisuus (joka tentitään kokonaisuutena, ei siis kirja kerrallaan). Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien kysymysten hyväksyttyä suorittamista.

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. Mosby/Elsevier,  St. Louis. 6. painos tai uudempi.