x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopistonlehtori Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Jari Kylmä, Vastaava opettaja
Yliopisto-opettaja Anna Liisa Aho, Opettaja

Opetus

18.3.2015 – 27.5.2015
Luento-opetus
Luennot, T-rak luentosali
Ke 18.3.2015 klo 12.15-16.00
Ke 25.3.2015 klo 12.15-16.00
Ke 15.4.2015 klo 9.15-12.30
Ke 22.4.2015 klo 9.15-12.30
Harjoitukset
Seminaarit/ Kansanterveystiede
Pe 20.3.2015 klo 9.15-12.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ke 15.4.2015 klo 13.15-16.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Pe 8.5.2015 klo 9.15-12.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Ti 19.5.2015 klo 12.15-16.00, RH 1 ja RH 2, T-rakennus
Seminaarit/hoitotiede, Jari Kylmä ja Anna Liisa Aho
Ke 29.4.2015 klo 9-12, Bion (Aho)/Arvon (Kylmä) mikroluokka
Ke 6.5.2015 klo 9-12, Bion (Aho)/Arvon (Kylmä) mikroluokka
Ke 13.5.2015 klo 9-12, Bion (Aho)/Arvon (Kylmä) mikroluokka
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti
HUOM: Sähköinen tentti suoritettava 27.5. mennessä

Oppimateriaalit

Tentittävät kirjat ovat:

Kansanterveystieteilijöille:

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 

Tampere: Vastapaino.

Hoitotieteilijöille:

Kylmä, J. & Juvakka T. (2007) Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita.