x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet
- osaa soveltaa kurssilla opetettuja tilastomenetelmiä tutkimusaineiston analysoinnissa
- osaa toteuttaa kurssilla esitellyt tilastomenetelmät SPSS-ohjelmiston avulla
- osaa tulkita ja raportoida tilastollisten analyysien tuloksia
- ymmärtää tilastollisen päättelyn vaatimukset ja rajoitteet
- pystyy tunnistamaan tutkimuksen luotettavuuteen ja metodisiin ratkaisuihin liittyviä tekijöitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu suoraan harjoitusryhmiin.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopisto-opettaja Anna-Maija Koivisto, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Anja Rantanen, Opettaja

Opetus

12.1.2015 – 13.3.2015
Luento-opetus
Luennot: luentosali, T-rakennus
Ma 12.1.2015 klo 9.15-12.00
Ma 19.1.2015 klo 9.15-11.00
Ma 26.1.2015 klo 9.15-12.00
Ma 2.2.2015 klo 9.15-11.00
Ma 9.2.2015 klo 9.15-11.00
Ma 16.2.2015 klo 9.15-12.00
Ma 2.3.2015 klo 9.15-11.00
Ma 9.3.2015 klo 9.15-11.00
Harjoitukset
Harjoitusryhmät 1 ja 2
Ma 12.1.2015 klo 12.15-14.00
Ma 19.1.2015 klo 13.15-15.00
Ma 26.1.2015 klo 12.15-14.00
Ma 2.2.2015 klo 14.15-17.00
Ma 9.2.2015 klo 11.15-14.00
Ma 16.2.2015 klo 14.15-16.00
Ma 2.3.2015 klo 11.15-14.00
Ma 9.3.2015 klo 14.15-17.00
Harjoitusryhmät 3 ja 4
Ma 12.1.2015 klo 14.15-16.00
Ma 19.1.2015 klo 11.15-13.00
Ma 26.1.2015 klo 14.15-16.00
Ma 2.2.2015 klo 11.15-14.00
Ma 9.2.2015 klo 14.15-17.00
Ma 16.2.2015 klo 12.15-14.00
Ma 2.3.2015 klo 14.15-17.00
Ma 9.3.2015 klo 11.15-14.00
Kirjatentti
TENTTI
Pe 13.3.2015 klo 10.00-13.00, T-rakennus, luentosali

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan vuosittain.