x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät (avoin yliopisto-opetus, Tre) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Laadullisen terveystutkimuksen merkitys terveystieteellisen tiedon tuottamisessa. Laadullisen tutkimuksen keskeiset ominaispiirteet ja tutkimusprosessin vaiheet.

Sisältö: Aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimusetiikka ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tutkimustulosten raportointi ja laadullisen terveystutkimuksen tulosten hyödyntäminen.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen, ohjattujen harjoitustehtävien ja kirjallisen tentin hyväksyttävä suorittaminen.

Suoritetaan sähköisenä tenttinä 27.5.2015 mennessä. Sähköisen tenttimisen ohjeistus

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Jari Kylmä, Opettaja
Hanna Rautajoki, Opettaja

Opetus

18.3.2015 – 19.5.2015
Luento-opetus
Luennot: T-rakennuksen luentosali (Medisiinarinkatu 3)
Ke 18.3.2015 klo 12.15-16.00
Ke 25.3.2015 klo 12.15-16.00
Ke 15.4.2015 klo 9.15-12.30
Ke 22.4.2015 klo 9.15-12.30
Harjoitukset
Seminaarit/kansanterveystiede
Pe 20.3.2015 klo 9.15-12.00, RH1 ja RH2, T-rakennus, Medisiinarinkatu 3
Ke 15.4.2015 klo 13.15-16.00, RH1 ja RH2
Pe 8.5.2015 klo 9.15-12.00, RH1 ja RH2
Ti 19.5.2015 klo 12.15-16.00, RH1 ja RH2
HUOM! Sähköinen tentti suoritettava 27.5.2015 mennessä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kansanterveystieteen opiskelijat:

Eskola, J. & Suoranta ,J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen opintojaksoon "TERA2 Terveystieteiden laadulliset  tutkimusmenetelmät, kansanterveystieteeseen suuntautuville" alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, kansanterveystieteeseen suuntautuville ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 15.2.2015 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.