x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Sisältö: Tutkimuskohteet hoito- ja perhehoitotieteessä. Laadullinen ja tilastollinen tutkimusprosessi. Tilastolliset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit. Tutkimuseettiset kysymykset. Tutkimussuunnitelman rakenne.

Maksu

40 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kahta viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Mari Salminen-Tuomaala, Opettaja

Opetus

9.1.2015 –
Luento-opetus
Pe 9.1.2015 klo 16.30-19.15, luokka 133Y, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Ti 27.1.2015 klo 16.30-19.15, luokka 133Y
Ti 10.2.2015 klo 16.30-19.15, luokka 133Y , OPETUS PERUTTU
Ma 2.3.2015 klo 16.30-20.15, luokka 133Y
Seminaari
Ma 26.1.2015 klo 17.30-20.15, luokka 133Y
Ma 9.2.2015 klo 16.30-19.15, luokka 201A, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Ti 17.2.2015 klo 17.00-19.15, luokka 133Y, OPETUS ALKAA KLO 17:00!!!!
TENTIT:
Ke 4.3.2015 klo 17.00-20.00, luokka 133Y, Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ke 8.4.2015 klo 17.00-20.00, luokka 133Y, Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
To 7.5.2015 klo 12.00-16.00, Kampusranta 9 C (FRAMI), 2, kerros, TIMO-luokka, Tenttiin ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka
Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuminen tenttiin (7.5.) sähköpostilla Päivi Antinoja muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille. Esityksen laatiminen tutkimusartikkeleista pienryhmässä. Kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:

Parahoo K. 2006. Nursing research. Principles, process and issues. MacMillan. Ss 1-182.

Oheiskirjallisuus:

Tieteelliset tutkimusartikkelit.

Hurtig J. ym. (toim.). 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.

Ronkainen S. ym. 2011. Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy.

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov).

Ilmoittautuminen TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä -opintojaksoon alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opintojakson nimi (TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 10.12.2014 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi voidaan perua, jos ilmoittautuneita on liian vähän

 

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat: Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita. Ilmoittautuminen tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa