x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka (avoin yliopisto-opetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja määritellä eettistä käsitteistöä terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikan alueella. Opiskelija osaa perustella mielipiteitään lähteisiin perustuen. Opiskelija osaa tarkastella ja argumentoida terveydenhuollon ja terveyden edistämisen eettisiä teemoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Sisältö: Eettinen käsitteistö. Ajankohtaiset terveyden ja terveyden edistämisen ja terveystutkimuksen teemat sekä niihin liittyvä eettinen keskustelu.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkkokurssina 21.1.2015 – 6.3.2015

Vaadittavat opintosuoritukset: Perehtyminen opetusmateriaaliin, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun. Esseen laatiminen.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua (eli viimeistään 7.1.2015). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Mira Palonen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu laadittuun esseeseen ja verkkotyöskentelyn aktiivisuuteen.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu kirjallisuus.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Opintoihin hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto) tai hoitotieteen perusopinnot

Korvattavuus: Opintojakso korvautuu terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnolla. Korvaavuudesta huolimatta kurssille pitää opiskelijan ilmoittautua ja maksaa opintomaksu, jos haluaa kurssista suorituksen avoimen yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Amk-tutkinnon suorittanut opiskelija voi halutessaan ilmoittautua ja hakea korvaavuutta tästä jaksosta myös vasta opintokokonaisuuden loppuvaiheessa.

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka -opintojaksoon alkaa to 20.11.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opintojakson nimi (TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 10.12.2014 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa. Opiskelijat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Tampereen yliopiston läsnä oleva tutkinto-opiskelija ilmoittautuu kurssille vain NettiOpsun kautta (Tampereen hakukohde, Seinäjoella ei ole omaansa)