x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hakea annettuun aiheeseen liittyvää tieteellistä ja muuta tietoa ja käyttää erilaisia tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti
- osaa kirjoittaa asiantuntijatekstiä, jossa käsitellään yhteisön merkitystä yksilön terveydelle eri yhteyksissä
- osaa lähdeviitteiden ja muiden tarvittavien keinojen avulla erottaa omassa ja muiden tekstissä sen, mitkä ovat kirjoittajan omia ajatuksia, mitkä taas lähteistä saatuja
- osaa kuvata terveyttä/sairautta yhteisön tuottamana ominaisuutena ja pohtia tämän lähestymistavan seurauksia terveysongelmien käsittelylle
- kykenee työskentelemään ryhmässä, jonka tavoitteena on luoda asiantuntijoiden käyttöön soveltuvaa tietoa
- osaa laatia työskentelyaikataulun yhdessä ryhmänsä kanssa niin, että työ valmistuu sovitussa ajassa

Sisältö:
- yhteisö terveydentilan määrittelijänä ja sairaan roolin muokkaajana
- sosiaalinen pääoma, sosiaalisen tuen ja verkostojen muodot ja yhteydet terveyteen
- erityisryhmien terveys, alueellisten terveyserojen synty
- yhteisön tavat järjestää sairaasta jäsenestään huolehtiminen ja kontrolloida sitä
- terveystutkimuksen eettisyys

Yleiskuvaus

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä (ei lähiopetusta)

Kurssin aikataulu:

Avoimen yliopiston opiskelijoille ilmoitetaan sähköpostilla kirjautumisohje kurssin Moodle-alueelle viikon 38 aikana.

Moodle avataan ma 22.9. 2014, esseeaiheet ja ryhmät varmistuvat pe 3.10 mennessä

Vko 41-44 opiskelijat valmistelevat esseitään

Vko 44 opiskelijat palauttavat esseet verkkoalustalle pe 31.10. mennessä

Vko 46 opiskelijat palauttavat tiivistelmät esseistä 1-4 (ma 10.11. mennessä)

Vko 47 opiskelijat palauttavat tiivistelmät esseistä 5-7 (ma 17.11. mennessä)

Vko 48 opiskelijat palauttavat tiivistelmät esseistä 8-10 (ma 24.11. mennessä)

Vko 51 opettajat arvioivat esseet ja tiivistelmät 15.12. mennessä

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikko ennen opintojen alkua (eli 8.9.14 mennessä). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Yliassistentti Sari Fröjd, Opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Tieteelliset julkaisut, muiden opiskelijoiden tuottamat, opettajan tarkastamat esseet ja niiden kommentit.

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus -jaksoon  alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (TERKANP6 Yhteisö terveys ja sairaus) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautumisaika alkaa. Ilmoittautua voi 31.8.2014 saakka, mikäli ryhmässä on vielä silloin tilaa.

Opintoihin otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa.