x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveyden ja terveyden edistämisen peruskäsitteet
- ymmärtää kansanterveyteen vaikuttavat keskeiset tekijät


Sisältö:
- kansanterveystieteen peruskäsitteet ja historiallinen kehitys
- keskeiset kansanterveyteen vaikuttavat tekijät yhteiskunnan eri tasoilla
- väestöryhmien väliset terveyserot
- kansanterveystieteen keskeiset tutkimusaiheet

Yleiskuvaus

Kurssin opetus toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Maksu

40 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (eli 1.9.14 mennessä). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

prof. Arja Rimpelä, Vastaava opettaja

Opetus

15.9.2014 – 22.1.2015
Luento-opetus
Luennot T-rakennuksen luentosali, Medisiinarinkatu 3
Ma 15.9.2014 klo 15.30-16.30, Opintojen alkuinfo avoimen yliopiston opiskelukäytänteistä opintoihin hyväksytyille, T-rakennuksen luentosali
Ma 15.9.2014 klo 16.30-19.00
Ma 22.9.2014 klo 16.30-19.00
Ma 29.9.2014 klo 16.30-19.00
Ma 6.10.2014 klo 16.30-19.00
Ma 13.10.2014 klo 16.30-19.00
Kirjatentti
Tentit T-rakennuksen luentosali
Ma 20.10.2014 klo 16.30-18.30, Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ma 24.11.2014 klo 16.30-18.30, Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
To 22.1.2015 klo 12.00-16.00, Ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Vaadittavat opintosuoritukset:Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti

Kirjallinen tentti, joka sisältää sekä luennot, luennoilla osoitetun materiaalin että kirjallisuuden.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Ståhl T, Rimpelä A (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Sivut 1-32. Myös Internet-versiona.

Kauhanen J ym. 2013. Kansanterveystiede 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut 33-123.

Keleher H & Murphy B (toim.). 2004. Understanding health. A determinants approach. Oxford University Press. Sivut 3-69, 97-105.

Lisätiedot

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojaksoon alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun ilmoittautuminen alkaa. Opintoihin voi hakea 26.8.2014 saakka, mikäli ryhmässä on vielä silloin tilaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat  ainoastaan NettiOpsun kurssi-ilmoittautumisen kautta.