x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP2 Kansanterveystieteen yhteenvetojakso (avoin yliopisto-opetus, Tampere) 1 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kansanterveyteen vaikuttavan toiminnan tasot ja hahmottaa terveyteen vaikuttavat tekijät eri tasoilla sekä erottaa käsitteet, joita käytetään puhuttaessa taudin tasosta ja toiminnan tasosta.

Sisältö: Perusopinnoissa saatujen tietojen ja valmiuksien perusteella luodaan työpajan ja ryhmätyön avulla kokonaiskuva terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja toimenpiteistä eri tasoilla.

Maksu

10 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua (eli 17.9.14). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Pirjo Lindfors, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Luento-opetus
Ke 24.9.2014 klo 16.00-18.00, Rh 1, T-rakennus, Medisiinarinkatu 3
Seminaari
Seminaari
Ti 21.10.2014 klo 16.00-18.00, Rh 1, T-rakennus
Ke 22.10.2014 klo 16.00-18.00, Rh 1, T-rakennus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen molempiin työpajoihin ja ryhmätyöhön.

Lisätiedot

TERKANP2 Kansanterveystieteen yhteenvetojakso -jaksoon ilmoittautuminen:

Tämä opintojakso on kansanterveystieteen perusopintojen yhteenvetojakso ja jaksolle voi osallistua, kun perusopintojaksot on pääosin suoritettuna (esim. Väestön terveys -jakson voi suorittaa samanaikaisesti Yhteenvetojakson kanssa.

Ilmoittautuminen Kansanterveystieteen yhteenvetojaksoon alkaa ke 13.8.2014 klo 10:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi (TERKANP2 Kansanterveystieteen yhteenvetojakso) ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaa opintojaksolla vaadittavat edeltävät opinnot. Opintoihin voi hakea 31.8.2014 saakka, jos ryhmässä on vielä silloin tilaa.

Huom! Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.