x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito - Keskustelu- ja ainekirjoitusharjoitukset / Expresión oral y escrita - Conversación y redacción 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Espanjan kieli/COMS
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Opettajat

José Márquez, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2014 – 4.12.2014
Luento-opetus 28 tuntia
To 4.9.2014 - 11.12.2014 viikoittain klo 14.00-16.00, PINNI B4116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Menestyminen harjoituksissa

Oppimateriaalit

Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Lisätiedot

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.