x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta (avoin yliopisto-opetus, lähiopetus tai kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kirjallisuusinstituution rakentumisen perusteet sekä osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta kulttuurin ja yhteiskunnan kontekstissa. Opiskelija pystyy arvioimaan kirjallisuuden kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä.

Sisältö
Opiskelija tutustuu kirjallisuusinstituution rakenteisiin sekä tutustuu kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteita koskevan tutkimuksen nykysuuntauksiin ja peruskäsitteisiin.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot

Suoritustapa 1 (vain keväällä 2015):
Luennot (24 t) avoimen yliopiston toteutuksena iltaisin ja oheiskirjallisuus, joka tentitään viimeisellä lähiopetuskeralla. Luentotentti on mahdollista uusia sähköisessä tenttijärjestelmässä. Avoimen opiskelija tarvitsee uusintatenttiin kulkukortin Akturaarinkansliasta.
tai
Suoritustapa 2: kirjatentti yleisinä tenttipäivinä lukuvuonna 2014-2015 (järjestetään kerran kuukaudessa) opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk ilmoittautumisesta lukien. Tentti (ja mahdolliset uusinnat) on suoritettava em. aikana.

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen kevään 2015 opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua

Opettajat

Luennot ja oheiskirjallisuus: Juha Raipola, Vastaava opettaja
Kirjatentin vastaanottaja: Juha Raipola, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2015 – 4.3.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 14.1.2015 - 4.3.2015 viikoittain klo 17-20, päätalo ls. A32, Viimeisellä tapaamiskerralla luentotentti
Ke 25.3.2015 klo 17-20, Päätalo ls. A32, Oheiskirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentokurssin oheismateriaalit opettajalta.

Suoritustapa 2: Kirjatentin kirjallisuus verkkosivuilla (suoritetaan kirjallisuus, joka voimassa 1.9.14 alkaen!).
Huom! KIRP2 suoritetaan avoimessa yliopistossa yleisinä tenttipäivinä (torstaisin klo 16-20), ei sähköisenä tenttinä. Katso tenttipäivät em. linkistä. Avoimen yliopiston opiskelija ilmoittautuu tenttiin viimeistään 7 vrk ennen tenttiä NettiRekan kautta.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KIRP2
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
- lähiopetukseen (luennot & oheiskirjallisuus)
alkaa 20.11.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella. Huom! Hakulomakkeessa kohta "KIRP2 Lähiopetus".

- kirjallisuustenttinä
suorittaessasi voit ilmoittautua koko lukuvuoden ajan (13.8.2014 alkaen). Katso hakuohjeet ja -lomake.
Huom! Opintojakson nimi ("KIRP2 kirjatentti") ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso).
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsun kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352