x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja

Opetus

1.9.2014 – 24.11.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 1.9.2014 - 24.11.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1100

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakson voi tenttiä kirjatenttinä (=sähköisenä tenttinä) kevätlukukaudella 2015 seuraavasti: 2.-28.2. ja 1.4.-30.5.

Tentittävä kirjallisuus

Akavan Erityisalat 2011. Käännösalan ammatissa. Miksi kääntäjiä tarvitaan (Luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.kaj.fi/files/376/ammattina_KAANTAJA.pdf)

Baker, Mona 2011. In Other Words. A coursebook on translation. Second edition. London & New York: Routledge. (E-kirja)

Konttinen, Kalle & Veivo, Outi 2008. Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa. (MikaEL, Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu)

Kääntäjä-lehden vuosikerta 2013 (numerot 1–4)

Massey, Gary & Ehrensberger-Dow, Maureen 2011. Investigating Information Literacy: A Growing Priority in Translation Studies. Across Languages and Cultures 12 (2), s. 193–211. (E-lehti)

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2014. Tekijänoikeudet. (Luettavissa sähköisesti osoitteessa https://sktl-fi.directo.fi/kaantaminen_ja_tulkkaus/tekijanoikeus/)