x !
Arkistoitu opetusohjelma 2014–2015
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA13 Henkilöstön johtaminen (avoin yliopisto, monimuoto-opetus, Seinäjoki) Haku voimassa. 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka esimiestyössä ja työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa vaikuttavat ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueelta.

Yleiskuvaus

Opiskelija suorittaa jaksolla itsenäisesti oppimistehtävälokin aloitusluennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Lokiin sisältyy 12 tehtävää, jotka raportoidaan erillisellä lomakkeella.

Sähköinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja verkkokurssiin sisältyvä Moodlessa ilmoitettu aineisto. Tehtävälokin tehtävien palautus ja sähköinen tentti suoritetaan opinto-oikeuden päättymiseen mennessä.

Osallistuminen johdantoluennoille on välttämätöntä, koska siellä ohjeistetaan verkkokurssin ja tentin suoritustapa.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet. 

Huom! Opintojakso on ollut aikaisemmassa opetussuunnitelmassa (2011-2012) nimellä HAA810 Henkilöstön johtaminen

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 24.4.2015. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot". Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumistiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

luennot: yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Opettaja
verkkokurssi ja tentti: yliopistonlehtori Klaus af Ursin, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Luennot
La 16.5.2015 klo 10-15, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN HALHAA13 OPINTOJAKSOLLE:

  • Alkaa to 19.2.2015 klo 10.00 hakulomakkeella.
  • Hakulomakkeella kohta Seinäjoki: "HALHAA13 Henkilöstön johtaminen"
  • Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa
  • Viimeinen maksuton perumispäivä on 24.4.2015!
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 paikkaa)


Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820.

Opetuksen suunnitteluun ja yl. opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Kirsi Hasanen, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-462 7352